CSKH: 18002070(miễn phí cước gọi)

Liên hê

07-05-2015
Bởi:

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, bắt đầu từ ngày 11/08/2018 Sắc Mộc Thiên triển khai tổng đài Chăm Sóc Khách Hàng qua đầu số 18002070 (miễn phí cước gọi)

 

Giờ làm việc của Sắc Mộc Thiên từ 09:00 đến 23:00 tất cả các ngày trong tuần

Đội Ngũ Chuyên Viên Tư Vấn

Long
Khoa
Trang
Đại
 Bình
 Lan