CSKH: 18002070(miễn phí cước gọi)

Có Sắc Mộc Thiên dù ăn cay, nóng, thức khuya cũng không bị lên mụn

12-06-2018
Bởi: Lan Kiều

Một số khách không hết bàng hoàng khi sau tái tạo dù ăn cay nóng hay thức khuya cũng không thể bị lên mụn.
Khách: ” Ngày trước em đi khám nác sĩ nói em bị nóng gan, em uống nhiều thuốc lắm mà không khỏi “.

Từ khóa: , ,