CSKH: 18002070(miễn phí cước gọi)

Đã có Sắc Mộc Thiên thì da không còn lo sợ xấu nữa nha!

25-08-2018
Bởi: Trung Hồ

Sẹo rỗ , sẹo thâm hết được bao nhiêu % cũng tuỳ thuộc vào thời gian bị sẹo rỗ, cách sử dụng và thời gian sử dụng Sắc Mộc Thiên, nhiều bạn bị sẹo rỗ nhưng chỉ sử dụng mỗi tái tạo mà không sử dụng Linh Chi Mộc rửa mặt thì tất nhiên thời gian sử dụng sẽ lâu hơn và % đẹp sẽ ít hơn rồi!

Từ khóa: , , ,