CSKH: 18002070(miễn phí cước gọi)

Tạm biệt em nhé sẹo rỗ ???

Chưa được phân loại
29-05-2018
Bởi: 4788 lượt xem

Một  trong những ca rỗ nặng!

Sẹo rỗ hết được bao nhiêu % cũng tuỳ thuộc vào thời gian bị sẹo rỗ, cách sử dụng và thời gian sử dụng Sắc Mộc Thiên, nhiều bạn bị sẹo rỗ nhưng chỉ sử dụng mỗi tái tạo mà không sử dụng bột rửa mặt thì tất nhiên thời gian sử dụng sẽ lâu hơn và % đẹp sẽ ít hơn rồi!