CSKH: 18002070(miễn phí cước gọi)

Thông Báo – Sever Tương Tác Mới Ổn Định Hơn

Chưa được phân loại
03-06-2018
Bởi: 2477 lượt xem

Thông Báo – Sever Tương Tác Mới Ổn Định Hơn

Thông Báo - Sever Tương Tác Mới Ổn Định Hơn

Từ ngày 03/06/2018 Sắc Mộc Thiên chuyển Sever Like mới  của Hệ Thống Tăng Like SMT 

Sắc Mộc Thiên hỗ trợ miễn phí 100% dịch vụ tăng like Facebook cho tất cả những ai bán Sắc Mộc Thiên (liên hệ: Mạnh Duy Vũ hoặc Jeremy Trần

Thông Báo - Sever Tương Tác Mới Ổn Định Hơn

Hệ Thống Tăng Like là gì !?

Khi bạn viết stt hay up hình ảnh lên Facebook, bài viết đó của bạn sẽ được cộng số like bạn cài

Ví dụ bạn cài đặt 500 like, khi bạn viết stt mới, stt đó sẽ được cộng thêm 500 like