CSKH: 18002070(miễn phí cước gọi)

Trà sữa liệu có phải nguyên nhân gây nên mụn ?

Chưa được phân loại
26-05-2018
Bởi: 5014 lượt xem

Nhiều người hay nói với nhau rằng uống trà sữa sẽ mập, mọc mụn..vv

“Linh” tâm sự: “Ngày xưa em thèm trà sữa lắm mà không dám uống, mọi người cứ bảo uống trà sữa là bị nên mụn, bởi vậy đâu dám uống”

Sau thời gian sử dụng Sắc Mộc Thiên bây giờ em thoải mái niềm đam mê uống trà sữa mà không sợ mụn

Trà sữa liệu có phải nguyên nhân gây nên mụn

Trà sữa liệu có phải nguyên nhân gây nên mụn